Filosofisk Vejledning

Firmaet er stiftet i 2005 af ejer og indehaver Niels Jakob Harbo. Ønsket med virksomheden er at gøre filosofien brugbar og anvendelsesorienteret uden at gå på kompromis med filosofiens evne til kontinuerlig og logisk stringent tænkning.

Målet er løbende at udfordre os selv på den kreative og innovative kompetence, så den holdes intakt og skærpes kontinuerligt og dette helt konkret, ikke blot teoretisk.

Filosofien i det moderne

Kompleksitet, kravet om større effektivitet, innovative tankegange og moderne ledelsesstrategier udfordrer det moderne arbejdsmarked og ikke mindst beboerne af det. Den kompleksitet og kravet om større mening i vores arbejds- og privatliv sætter fokus på immaterielle dimensioner i vores selvforståelse, som er svære at konkretisere og håndtere. 

Det er en udfordring for den moderne virksomhed og leder, men det er samtidig en stor mulighed for at differentiere sig og sætte fokus på nye måder at tænke virksomhed på og samtidigt kombinere det med forretningsskabelse og værdi.

Vi arbejder meget bevidst ind i det spændingsfelt, hvor der både er ønske om at få omsat værdier i praksis men samtidigt også, at værdierne også afspejler en dybere identitet i virksomheden og ikke "bare" handler om praksis.

I de områder trives vi allerbedst, der gør vi en markant forskel, der leverer vi varen og skaber værdi på flere niveauer og platforme. 

NJ.jpg