Indsigt, forståelse, refleksion og innovation.


Formål

Filosofisk Vejlednings formål er at gøre Danmark til et nysgerrigt, reflekterende, undersøgende, underfundigt, anderledes tænkende samfund.

Det gennemsyrer alt, hvad vi gør, er vores grundlæggende identitet og sammenbinder vores formål med vores ideer og konkrete tiltag. 

Det samme perspektiv tilbyder vi dem, som vi løser opgaver for, hvad enten det er private samtaler, udvikling af organisationer, kurser, undervisning eller vejledning.

Vi ønsker, at de bliver så begejstrede, så passionerede, så glade for deres undersøgelse og deres evne til dette, at de udbreder det til alt, som de gør.

Ikke for at dominere andre eller tilsidesætte andres passion men for at kunne dele den, arbejde med den, udbrede den i fællesskabet mellem alle - hvad enten vi snakker virksomheder, ledelse, individer, produkter. Alt skal rummes inden for den begejstring, som vi gerne vil sætte fokus på.

Blog >

Filosofi og innovation

At arbejde filosofisk er at udfordre vores eksisterende tanke- og værdisæt, vores praksisverden og vores livs- og identitetsforståelse. Det uanset, om vi taler om virksomheder, organisationer, ledere, medarbejdere eller os som private individer.

Filosofien tilbyder derfor et resonansrum, hvor den konkrete opgave undersøges, perspektiveres og reflekteres over, men på en særlig måde.

Oftest er en løsningsorienteret tilgang fokuseret på praksis, hvorimod en filosofisk tilgang også anskuer praksis ud fra et alment og overordnet perspektiv.

Den filosofiske undersøgelse og problemløsning giver derfor både plads til individuelle præferencer og forankrer dem samtidigt i det, der samler. Ikke kun i det, der adskiller. 

Resultatet er kontinuitet, sammenhæng og stringens i løsning såvel som i præmisserne for at opnå den og kontinuerligt at skærpe sammenhængen mellem det ønskede, det gjorte og det sagte.

 Om >  

Ydelser

Filosofisk Vejledning tilbyder en lang række ydelser fra organisatoriske og virksomhedsrettede opgaver til coaching, foredrag, produkt og ideudvikling, sparring til innovative processer, kurser, foredrag mm. Vores tilbud retter sig både mod firmaer og organisationer såvel som til private.

Filosofisk Vejledning trækker på en bred vifte af samarbejdspartnere fra ingeniører til kunstnere, filosoffer til pædagoger mm.

Vores tilbud kræver ingen filosofisk forforståelse. Sigtet med visionen er netop, at gøre den filosofiske refleksion tilgængelig uden at gå på kompromis med dens særkende.

Kontakt os gerne for en uforpligtigende snak om, hvordan du kan gøre brug af vores ydelser.

Kontakt >

© Filosofisk Vejledning, All Rights Reserved 2018.